20/1/08

δασεία φορ έβερ

"τα παιδιά χρειάζονται επειγόντως μια πενθήμερη -δηλαδή, αυτό που μετά την κατάργηση των πνευμάτων το λέμε πενταήμερη.."

γιά δες, θάμα κι απόθαμα, τόσα χρόνια μετά την κατάργηση των πνευμάτων, κι ακόμα να πούμε την εφημερίδα "επημερίδα"... Οποία καθυστέρησις...

σημ. το βαθιά γλωσσολογημένο σχόλιο που εξηγεί τη μετάλλαξη της πενθήμερης σε πενταήμερη το χρωστούμε στην Πανδώρα του Βήματος, 20.1.08

buzz it!