19/6/08

Πρόταση για θέμα στις πανελλαδικές του 2009, χωρίς προμεταφρασμένες λέξεις

KEIMENO

«Ο [τάδε ηθοποιός] ήταν θαυμάσιος στην τελευταία σκηνή, όπου η μέθη ώθησε μια πάσχουσα ρητορική μελοδράματος αλλά ερίζεται δραματουργικά αν είναι η μέθη που μιλά ή ο αληθινός πόθος που εκλύεται.»
[K. Γεωργουσόπουλος, Τα Νέα, 17.6.08]

διαβάστε τη συνέχεια...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. «η μέθη ώθησε μια πάσχουσα ρητορική μελοδράματος»: δώστε ένα δικό σας παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσε να ωθεί η μέθη

2. «ερίζεται [...] αν είναι η μέθη που μιλά…»: δώστε δύο τουλάχιστον συνώνυμα του ρήματος ερίζομαι


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. η μέθη ώθησε ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα… το ένα τ’ άλογο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί το άλλο άλογο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή

2. ερίζομαι: (α) διαφωνούμαι ή διαφωνίζομαι, (β) διχογνωμούμαι ή διχογνωμίζομαι


Οδηγία προς εξεταστές: πιθανή ένσταση εξεταζομένων ότι το σωστό είναι αερίζεται, και άρα πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, μπορεί να γίνει δεκτή

buzz it!