8/11/10

το τέλος του Ιού

"Ιός" (1990-2010)

1990; Κι εγώ που νόμιζα πως ο Ιός ήτανε πάντα εκεί, και πως μ’ αυτόν μεγάλωνα, και μάθαινα…

buzz it!