11/12/10

επιμέλεια εκδόσεων

για την επιμέλεια εκδόσεων έχω φλυαρήσει επί πέντε επιφυλλίδες
δεν ξέρω τι άλλο θα βρω να πω τώρα, σίγουρα όμως θ' ακούσω


buzz it!